Stretnutie v Babíne 5. a 6. decembra 2013

Stretnutie v Babíne 16. a 17. mája 2013

Stretnutie v Huslenkách 14. - 15.3. 2013

Stretnutie v Huslenkách 20. a 21. 3. 2014